top of page
IMG_4463.JPG

Beweeg je rijk bij

Beweegrijk

About
Buitenspelen.png

Psychomotorisch
kindercoach

Problemen in de motoriek kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van je kind. Je kind moet vaak harder zijn best doen en meer oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Omgekeerd is het ook zo dat psychische aspecten zoals faalangst of een laag zelfbeeld de motorische processen kunnen verstoren. Zo vroeg mogelijk ondersteunen kan bij veel kinderen dus heel belangrijk zijn.

 

Als psychomotorisch kindercoach richt ik me op het goed ontwikkelen van de fijne en grove motorische vaardigheden. Daarmee kunnen schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en plannen, het geheugen, aandacht en concentratie, en werkhouding verbeterd worden. Dit zijn voorwaarden om te komen tot schoolse vaardigheden, zoals (begrijpend) lezen, rekenen en schrijven, maar ook samenwerken, sociale vaardigheden en je plek in de groep vinden.

Motoriek

Een goede ontwikkeling van de grove motoriek, zoals kruipen, lopen, rollen, vastpakken en springen, vormt de basis voor alle complexere bewegingen zoals het fietsen, zwemmen en andere sporten. Maar het zorgt ook voor het ontstaan van meer verbindingen, en dus een betere samenwerking, tussen de twee hersenhelften. Ook de ontwikkeling van de fijne motoriek is belangrijk in dit proces.

 

Bewegen zorgt ervoor dat je kind zijn eigen lichaam leert kennen. Ze leren grenzen te verleggen, te respecteren en risico’s inschatten. Je kind leert zijn lichaam beter kennen, krijgt besef van achter en voor, boven en onder en links en rechts, ze oriënteren zich in de ruimte, leren focussen en werken aan geheugen.

Motoriek 2.png
Bodymap_edited.jpg

Psychomotoriek

Al vanaf de geboorte ontwikkelt je kind zijn brein door beweging, door het gebruiken van zintuigen en door te spelen. Je brein en je lichaam staan volledig met elkaar in verbinding. Door motoriek (bewegen, ervaren en doen) ontwikkelt je brein (psyche). Bewegen, leren en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De ontwikkeling van je brein gebeurt volgens een aantal vaste stappen. De afbeelding van Bodymap geeft weer in welke volgorde de ideale ontwikkeling loopt. De stappen kunnen alleen doorlopen worden op het moment dat je kind hier klaar voor is. Ook is het belangrijk dat de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn. Sommige kinderen doorlopen bepaalde stappen niet of te kort. Hieraan kunnen allerlei oorzaken ten grondslag liggen, zoals zwangerschap en bevalling, maar ook de hulpmiddelen die we tegenwoordig goed bedoeld gebruiken om kinderen aan te laten sluiten bij ons leven. Dit kan essentiële gevolgen hebben voor de ontwikkeling van je kind. Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden als je merkt dat je kind het 'lastig' heeft in zijn dagelijks leven.

bottom of page